MATERIALI: Traktolit (Granit)
NGJYRA: E zezë

Troktoliti është një tip shkëmbi i fortë. Përbëhet kryesisht nga sasi të mëdha, por të ndryshueshme të olivinës dhe plagioklazës kalcike së bashku me piroksenin e vogël. Kështu, troktoliti është domosdoshmërisht një grumbullim i kristaleve që janë fraksionuar nga shkrirja.

APLIKIMET
Trotuare Mure të brendshëm Oborre Kuzhina
Po Po Po Po

KARAKTERISTIKAT E MATERIALIT