MATERIALI: Gur gëlqeror i mermerizuar
NGJYRA: E bardhë

Formacionet gëlqerore përbëhen kryesisht nga ngjyra masive e bardhë , mesatarisht e fosilizueshme. Gurët gëlqerorë janë karbonat kalciumi të pastër, që përbëjnë 98-99% të shkëmbit dhe përmbajnë më pak se 1% karbonat magnez, që është në një tretësirëe ngurtë.

APLIKIMET
Trotuare Mure të brendshëm Oborre Kuzhina
Po Po Po Po

KARAKTERISTIKAT E MATERIALIT

Një numër i rëndësishëm i kokrrizave mikritizohet dhe ndryshon në kriteret morfometrike: përgjithësisht, ato janë të rrumbullakosura dhe tregojnë sfericitet të ndryshëm me madhësi nga 0.2 deri në 3 mm për grimcat më të mëdha, ndërsa kokrrat më të vogla janë më të vogla se 0.5 mm të përfaqësuara nga grimca të pa identifikuara të mikritizuara.